Zobrazit navigaci

Pedagogický sbor


Vedení školy

ředitel školy: Mgr. Michal Novotný

zástupkyně ředitele školy: Mgr. Marta JosefováPedagogové

Jméno a příjmení Pozice
Mgr. Marie Diblíková 2.A
Mgr. Jana Dubovská 2.B
Mgr. Lenka Kautmanová 3.A
Mgr. Jindřiška Krankušová 1.
Mgr. Věra Bošková 4.A
Mgr. Eva Novotná 4.B
Mgr. Markéta Horáková 5.A
Mgr. Jana Tažejová 5.B
Mgr. Jana Ondřichová 3.B
Mgr. Alena Kočovská
Mgr. Alena Weberová 7.A
Mgr. Michaela Bartošíková 7.B
Mgr. Pavla Albertová 8.
Ing. Lea Šveráková 9.A, výchovný poradce, metodik prevence
Mgr. Markéta Jungwirthová 9.B
Mgr. Helena Dvořáková 9.C
Mgr. Martin Hubáček 6.A
Mgr. Pavel Pechek 6.B
Ing. Jiří Vejvoda Koordinátor ICT
Mgr. Lenka Wiesnerová
Bc. Anežka Gabriela Kozaková Asistentka pedagoga
Eva Schönová Asistentka pedagoga
Zuzana Hojdekr, DiS. Asistentka pedagoga
Gabriela Vaněčková Asistentka pedagoga
Marie Košková Asistentka pedagoga
Jana Hávová Asistentka pedagoga
Bc. Luboš Majer

Školní družina

Jméno a příjmení Pozice
Alena Nováková Vychovatelka ŠD 2
Blanka Matoušková Vychovatelka ŠD 1