Zobrazit navigaci

Pedagogický sbor

Vedení školy

ředitel školy: Mgr. Michal Novotný

zástupkyně ředitele školy: Mgr. Marta Kadlecová


Pedagogové

Jméno a příjmení Pozice
Mgr. Lenka Kautmanová 1.A
Mgr. Jindřiška Krankušová 1.B
Mgr. Marie Diblíková 2.A
Mgr. Jana Dubovská 2.B
Mgr. Markéta Horáková 3.A
Mgr. Jana Tažejová 3.B
Mgr. Jana Ondřichová 4.
Mgr. Eva Novotná 5.
Mgr. Pavla Albertová 6.
Ing. Lea Šveráková 7.A, výchovný poradce, metodik prevence
Mgr. Markéta Jungwirthová 7.B
Mgr. Helena Dvořáková 7.C
Mgr. Martin Hubáček 8.A
Mgr. Pavel Pechek 8.B
Mgr. Alena Weberová 9.A
Mgr. Michaela Karešová 9.B
Ing. Jiří Vejvoda Metodik ICT
Mgr. Michaela Bartošíková
Mgr. Lenka Wiesnerová
Mgr. Věra Bošková
Bc. Michaela Kalistová Asistentka pedagoga
Eva Schönová Asistentka pedagoga
Zuzana Beránková, DiS. Asistentka pedagoga
Gabriela Vaněčková Asistentka pedagoga
Mgr. Alena Kočovská Asistentka pedagoga
Marie Košková Asistentka pedagoga

Školní družina

Jméno a příjmení Pozice
Alena Nováková Vychovatelka ŠD 2
Blanka Matoušková Vychovatelka ŠD 1