Zobrazit navigaci

Školní časopis Kozlík


V roce 2010 vzniklo pod vedením pana ředitele Jana Horáka 1. číslo školního časopisu „Kozlík“. V letošním školním roce se žáci naší školy a jejich učitelé pokusí o oživení dva roky spícího savce-sudokopytníka a budou pokračovat ve vydávání našeho vlastního občastníku, ve kterém se případní čtenáři dozvědí to nejpodstatnější z událostí na naší základní škole. Na tvorbě školního časopisu se budou převážně podílet členové nově zvoleného Sněmu školy a s jeho přípravou budou pomáhat paní učitelky mateřského jazyka a ředitel školy. Návrh úvodní stránky, z dílny předchozího pana ředitele, si nový školní časopis zachová. Název „Kozlík“ je pro náš časopis zcela zásadní, neboť jsme tímto názvem spojeni s historií našeho města, které má kozla ve znaku. Tím naše škola naplňuje též myšlenku a podstatu našeho školního vzdělávacího programu „Tady máme kořeny.“

Kozlík 2009/2010