Zobrazit navigaci

Pedagogický sbor

Pozice Jméno a přijmení Telefon Email
1.A Mgr. Lenka Kautmanová 380123374 lenka.kautmanova@zs-vlachovobrezi.net
1.B Mgr. Jindřiška Krankušová 380123374 jindriska.krankusova@zs-vlachovobrezi.net
2.A Mgr. Marie Diblíková 380123374 marie.diblikova@zs-vlachovobrezi.net
2.B Mgr. Jana Dubovská 380123374 jana.dubovska@zs-vlachovobrezi.net
3.A Mgr. Markéta Horáková 380123378 marketa.horakova@zs-vlachovobrezi.net
3.B Mgr. Jana Tažejová 380123378 jana.tazejova@zs-vlachovobrezi.net
4. Mgr. Jana Ondřichová 380123378 jana.ondrichova@zs-vlachovobrezi.net
5. Mgr. Eva Novotná 380123378 eva.novotna@zs-vlachovobrezi.net
6. Mgr. Pavla Albertová 380123384 pavla.albertova@zs-vlachovobrezi.net
7.A, výchovný poradce, metodik prevence Ing. Lea Šveráková 380123386 lea.sverakova@zs-vlachovobrezi.net
7.B Mgr. Markéta Jungwirthová 388320117 marketa.jungwirthova@zs-vlachovobrezi.net
7.C Mgr. Helena Dvořáková 388320117 helena.dvorakova@zs-vlachovobrezi.net
8.A Mgr. Martin Hubáček 388320117 martin.hubacek@zs-vlachovobrezi.net
8.B Mgr. Pavel Pechek 380123384 pavel.pechek@zs-vlachovobrezi.net
9.A Mgr. Alena Weberová 380123384 alena.weberova@zs-vlachovobrezi.net
9.B Mgr. Michaela Karešová 388320117 michaela.karesova@zs-vlachovobrezi.net
Metodik ICT Ing. Jiří Vejvoda 388320117 jiri.vejvoda@zs-vlachovobrezi.net
Mgr. Michaela Bartošíková 388320117 michaela.bartosikova@zs-vlachovobrezi.net
Mgr. Lenka Wiesnerová 380123378 lenka.wiesnerova@zs-vlachovobrezi.net
Mgr. Věra Bošková 388320117 vera.boskova@zs-vlachovobrezi.net
Asistentka pedagoga Bc. Michaela Kalistová 380123374 michaela.kalistova@zs-vlachovobrezi.net
Asistentka pedagoga Eva Schönová 380123374 eva.schonova@zs-vlachovobrezi.net
Asistentka pedagoga Zuzana Beránková, DiS. 380123374 zuzana.berankova@zs-vlachovobrezi.net
Asistentka pedagoga Gabriela Vaněčková 388320117 gabriela.vaneckova@zs-vlachovobrezi.net
Asistentka pedagoga Mgr. Alena Kočovská 380123374 alena.kocovska@zs-vlachovobrezi.net
Asistentka pedagoga Marie Košková 380123374 marie.koskova@zs-vlachovobrezi.net

Školní družina

Pozice Jméno a přijmení Telefon Email
Vychovatelka ŠD 2 Alena Nováková 380123294 alena.novakova@zs-vlachovobrezi.net
Vychovatelka ŠD 1 Blanka Matoušková 380123291 blanka.matouskova@zs-vlachovobrezi.net