Zobrazit navigaci

Pedagogický sbor

Pozice Jméno a přijmení Telefon Email
2.A Mgr. Marie Diblíková 380123374 marie.diblikova@zs-vlachovobrezi.net
2.B Mgr. Jana Dubovská 380123374 jana.dubovska@zs-vlachovobrezi.net
3.A Mgr. Lenka Kautmanová 380123374 lenka.kautmanova@zs-vlachovobrezi.net
1. Mgr. Jindřiška Krankušová 380123374 jindriska.krankusova@zs-vlachovobrezi.net
4.A Mgr. Věra Bošková 388320117 vera.boskova@zs-vlachovobrezi.net
4.B Mgr. Eva Novotná 380123378 eva.novotna@zs-vlachovobrezi.net
5.A Mgr. Markéta Horáková 380123378 marketa.horakova@zs-vlachovobrezi.net
5.B Mgr. Jana Tažejová 380123378 jana.tazejova@zs-vlachovobrezi.net
3.B Mgr. Jana Ondřichová 380123378 jana.ondrichova@zs-vlachovobrezi.net
Mgr. Alena Kočovská 380123384 alena.kocovska@zs-vlachovobrezi.net
7.A Mgr. Alena Weberová 380123384 alena.weberova@zs-vlachovobrezi.net
7.B Mgr. Michaela Bartošíková 388320117 michaela.bartosikova@zs-vlachovobrezi.net
8. Mgr. Pavla Albertová 380123384 pavla.albertova@zs-vlachovobrezi.net
9.A, výchovný poradce, metodik prevence Ing. Lea Šveráková 380123386 lea.sverakova@zs-vlachovobrezi.net
9.B Mgr. Markéta Jungwirthová 388320117 marketa.jungwirthova@zs-vlachovobrezi.net
9.C Mgr. Helena Dvořáková 388320117 helena.dvorakova@zs-vlachovobrezi.net
6.A Mgr. Martin Hubáček 388320117 martin.hubacek@zs-vlachovobrezi.net
6.B Mgr. Pavel Pechek 380123384 pavel.pechek@zs-vlachovobrezi.net
Koordinátor ICT Ing. Jiří Vejvoda 388320117 jiri.vejvoda@zs-vlachovobrezi.net
Mgr. Lenka Wiesnerová 380123378 lenka.wiesnerova@zs-vlachovobrezi.net
Asistentka pedagoga Bc. Anežka Gabriela Kozaková anezka.varausova@zs-vlachovobrezi.net
Asistentka pedagoga Eva Schönová 380123374 eva.schonova@zs-vlachovobrezi.net
Asistentka pedagoga Zuzana Hojdekr, DiS. 380123374 zuzana.berankova@zs-vlachovobrezi.net
Asistentka pedagoga Gabriela Vaněčková 388320117 gabriela.vaneckova@zs-vlachovobrezi.net
Asistentka pedagoga Marie Košková 380123374 marie.koskova@zs-vlachovobrezi.net
Asistentka pedagoga Jana Hávová jana.havova@zs-vlachovobrezi.net
Bc. Luboš Majer 388320117 lubos.majer@zs-vlachovobrezi.net

Školní družina

Pozice Jméno a přijmení Telefon Email
Vychovatelka ŠD 2 Alena Nováková 380123294 alena.novakova@zs-vlachovobrezi.net
Vychovatelka ŠD 1 Blanka Matoušková 380123291 blanka.matouskova@zs-vlachovobrezi.net