Zobrazit navigaci

Historie školy


Historie školství ve Vlachově Březí sahá až do 17. století. Prvním učitelem, o kterém se můžeme z historických pramenů dočíst, je Jan Rudolf Denmarin. První školní budova s hliněnou podlahou stála přímo na náměstí. Ta však i přes pozdější přístavbu nedostačovala potřebám, proto bylo započato v roce 1897 se stavbou nové budovy. Tuto stavbu vedl Matěj Bursa a byla dokončena o dva roky později. V této budově se nyní nacházejí učebny druhého stupně. Po určitou dobu se využívalo prostor v budově Opatrovny. V roce 1978 se započalo s rozšiřováním školního areálu. Jako první byla otevřena budova určená pro první stupeň, ten byl spojen se starší budovou. Pak byl postavena školní jídelna, dílny a spojovací chodba. Jako poslední přibyla tělocvična a blok, který nyní využívá městská knihovna a Základní a umělecká škola.