Zobrazit navigaci

Vzdělávání pro všechny – výzva č.02_16_022

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 16_022/0003243-01 (2.3.2017)

výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

 

datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 10. 2016
celková doba realizace projektu 24 měsíců
datum ukončení fyzické realizace projektu 30. 09. 2018

 

V rámci dotace realizujeme:

Čtenářský klub pro žáky

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

 

Délka trvání projektu: 2 roky

Celková dotace: 892 860 Kč

 

Uznatelné výdaje:

mzdové prostředky

materiál přímo související s aktivitami: stavebnice, deskové hry, nábytek, učební pomůcky, vybavení klubů,..

ostatní výdaje: kopírovací materiál, kancelářský materiál…..