Zobrazit navigaci

Vytisknu si školu

Dotace Jihočeského kraje pro rok 2021

Dotační program: Podpora školství

Opatření č. 1: Vybavení mateřských škol a základních škol zřizovaných obcemi učebními pomůckami se zaměřením na polytechnické vzdělávání; vybavení a úpravy školních zahrad těchto zařízení (investičního i neinvestičního charakteru)

 

Název projektu: Vytisknu si školu

Pořízení 3 ks 3D tiskáren a spotřebního materiálu (18 x PLA struna různých barev)

 

Podpořeno KÚ:

Celkové náklady: 91 752 Kč

Požadované prostředky: 54 752 Kč

Schválené prostředky: 54 700 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu v % – 59,67%

 

Termín realizace projektu: 6/2021 – 9/2021