Zobrazit navigaci

Učebna pro jazykové vzdělávání

Učebna pro jazykové vzdělávání

Název projektu: Učebna pro jazykové vzdělávání

Číslo výzvy: výzva č.47 Infrastruktura základních škol

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Celkové výdaje projektu: 1 782 340 Kč


Aktivity projektu:


Učebna pro jazykové vzdělávání – celková rekonstrukce