Zobrazit navigaci

Hydroponická zahrádka

Dotace Jihočeského kraje pro rok 2022

Dotační program: Podpora školství

Opatření č. 1: Vybavení mateřských škol a základních škol zřizovaných obcemi učebními pomůckami se zaměřením na polytechnické vzdělávání; vybavení a úpravy školních zahrad těchto zařízení (investičního i neinvestičního charakteru).


Název projektu: Hydroponická zahrádka


Podpořeno KÚ:

Celkové náklady: 94 864 Kč

Požadované prostředky: 56 918 Kč

Schválené prostředky: 56 918 Kč

Podíl dotace na nákladech projektu v %  60%


Termín realizace projektu: 6/2022 – 9/2022