Adaptace předškoláků - dnes skončil 10. ročník projektu

17/05/2023
Předškoláci

S nadcházejícím koncem školního roku skončil v Základní škole profesora Josefa Brože i celoroční projekt adaptačních hodin pro budoucí prvňáčky. Ve středu 17. května byli budoucí prvňáčci se svými paní učitelkami naposledy u nás v základní škole. Těm k samotnému vstupu do základní školy zbývá už jen jeden jediný krůček, a to přečkat dobu letních prázdnin.


V průběhu celého školního roku jsme úzce spolupracovali s mateřskou školou Pastelka z Vlachova Březí a s mateřskými školami z Chluman a Bušanovic. Paní učitelky Jindřiška Krankušová a Eva Novotná si pro děti připravily celkem 4 vyučovací hodiny, které byly zaměřeny střídavě na matematiku, český jazyk, prvouku a pracovní činnosti.


Deset let trvající a rodičovskou veřejností velmi kladně vnímaný projekt je výbornou zpětnou vazbou, že jsme se vydali správnou cestou, že umožňujeme dětem příjemnější přechod z MŠ do Základní školy, kdy eliminujeme množství stresových situací spojených s přechodem do neznámého prostředí.


Vedení školy velmi děkuje paní učitelkám Mgr. Jindřišce Krankušové a Mgr. Evě Novotné za pečlivou přípravu a skvělé vedení jednotlivých adaptačních hodin. Děkujeme za spolupráci i paní učitelkám z mateřských škol.


Michal Novotný

ředitel školy