SOUTĚŽ VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU 2022/2023 - JARO

12/05/2023
Základní škola

SOUTĚŽ VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU 2022/2023

JARNÍ ČÁST SOUTĚŽE – pondělí 15.5. – pátek 16.6.


Sběr proběhne opět formou soutěže jednotlivců a tříd – 3 nejlepší sběrači a 3 nejlepší třídy budou odměněni

SYSTÉM SBĚRU:

A)

PRAVIDELNÁ DOBA PRO SBĚR – 7:15 – 8:00 hod.

 • Balíček bude zvážen panem školníkem nebo paní uklízečkou a následně bude žákovi předán lístek s vyznačenou hodnotou v Kg. Lístek potom žák předá třídnímu učiteli, který jej zaeviduje. Celkové výsledky za třídu včetně lístků dodá po uzavření soutěže třídní učitel vedení školy.

B)

MIMO PRAVIDELNOU DOBU PRO SBĚR

 • Balíček MUSÍ být řádně označen – jméno a příjmení, třída
 • Balíček necháte v prostoru hlavního vchodu do budovy školy – v případě zavřené školy můžete balíček nechat i před vchodem.
 • Balíček potom zvážíme a lístek předáme třídnímu učiteli

C)

SBĚR MIMO BUDOVU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 • Pokud máte papíru hodně, můžete jej dovést rovnou na sběrný dvůr Města Vlachova Březí, kde vám bude zvážen. Obdržíte potvrzený vážní lístek, který doručíte do školy.
 •  
 • KARTONY NEVYBÍRÁME !!!!
 •  
 • Podzimní výsledky:
 •  
 • Jakob Auwera – 1280 kg
 • Hana Auwera – 1280 kg
 • Třída 2.B – 2108 Kg     1. místo
 • Třída 1.A – 1736 Kg     2. místo
 • Třída 9.A – 1588 Kg     3. místo
 •  

A tak hurááá do sběrové soutěže !!!!  

 S pozdravem a poděkováním, Michal Novotný.