Den s obnovitelnými zdroji na SPŠ a VOŠ ve Volyni

20/09/2022
Základní škola

  V úterý 20. 9.2023 se třídy 9. A a 9.B zúčastnily ,,Dne s obnovitelnými zdroji na SPŠ ve Volyni.“ V 8 hodin ráno pro nás přijel autobus. Ve Volyni nás již čekali pedagogičtí pracovníci školy, kteří se nám intenzivně a velmi efektivně věnovali. Všechny čekal bohatý program – nejprve jsme v aule shlédli prezentaci a film o obnovitelných zdrojích, zopakovali si znalosti o jednotlivých druzích elektráren, dozvěděli se, co to je rekuperace a kogenerační jednotka. Na závěr této 1. části si žáci mohli na vlastní kůži vyzkoušet termokameru, vidět funkční model auta na vodík a model tepelného čerpadla. Ve druhé části jsme se dozvěděli, jak SPŠ hospodaří s energiemi.
Poté následovala třetí část - prohlídka celého areálu SPŠ. Nejvíce ale žáky zaujala hala s CNC strojem, který přímo před našima očima z kusu dřeva vyřezal dřevěnou krabičku i s víkem. Dopoledne zakončil závěrečný test v grafickém programu a všichni žáci obdrželi na památku pravítko se svým jménem, vypáleným na laserové řezačce. V závěru jsme byli seznámeni se studijními obory na SPŠ. Příjemnou tečkou celé akce byl oběd ve školní jídelně ve Volyni. Všichni žáci i pedagogický doprovod se svorně shodli, že to byl povedený a poučný výlet.