Zuzana Polická - Žákyně roku 2022

29/06/2022
Základní škola

Po projednání v Pedagogické radě dne 23. června 2022 bylo pedagogy rozhodnuto, že držitelem čestného titulu Žák-Žákyně roku bude pro tento školní rok v držení Zuzany Polické ze třídy 9.B. Tato žákyně dlouhodobě dosahovala velmi dobrých studijních výsledků, byla příkladem všem žákům v prospěchu i chování, dobře reprezentovala naší školu ve sportovních a vědomostních soutěžích, především pak v soutěžích v německém a českém jazyce.  Za její výborné výsledky ve škole, pracovitost a příkladné chování si toto významné ocenění jednoznačně zaslouží. V loňském školním roce 2020/2021  byl čestný titul Žák/Žákyně roku 2021 udělen Tereze Předotové.

 

Ve školním roce 2021/2022 – účast Zuzany Polické v soutěžích


Okresní kolo soutěže v německém jazyce

2. místo


Okrskové kolo v košíkové

1. místo – postup do okresního kola


Okresní kolo v košíkové

3. místo


okresní kolo olympiády v českém jazyce

4. místo