Sběr starého papíru - do pátku 17. června

19/05/2022
Základní škola

Vážení rodiče,

každoročně pořádáme v naší škole sběr starého papíru. Tuto aktivitu bereme jako součást ekologické výchovy dětí. V loňském ani v letošním roce však sběrová akce neprobíhá formou soutěže.

Ale i tak nechceme tradici sběru papíru na naší škole přerušit. Pracovníci městského úřadu tudíž přistavili před hlavní vchod do budovy školy plachtou zakrytý kontejner, do kterého budeme moci starý papír skládat a snad se jej podaří i potom alespoň trochu výhodně prodat. Papír nebudeme tentokrát vážit, do kontejneru ho vhazujte otevřeným otvorem samostatně a kdykoliv.


Jen poprosím o to, abyste nevhazovali KARTONY !!!!!


Kontejner bude přistavený do poloviny června.


S pozdravem a poděkováním,


Michal Novotný