Vyhlášení volného dne ředitelem školy

12/09/2023
Základní škola

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den 29. září 2023.


Volný den byl vyhlášen ze závažných důvodů: Kontrola a údržba teplovodního systému školy před topnou sezónou.


Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni způsobem: zápis do elektronické ŽK  dne 12.9.2023 a prostřednictvím webových stránek školy dne 12.9.2023

www.zs-vlachovobrezi.net


O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele.
Dne 12.9.2023