Back to Top

Postup při ztrátě hesla

Postup pro případ ztráty hesla:
Informujte vedení školy na mail: zspjb@zs-vlachovobrezi.net
Uveďte způsob, kterým chcete nové přihlašovací kódy zaslat.

1. mailem – v tom případě napište svou mailovou adresu
2. v zalepené poštovní obálce – označená razítkem školy
3. převezmete osobně ve škole

UVEĎTE, ZDA POŽADUJETE HESLO PRO PŘÍSTUP ŽÁKA, ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEBO PRO OBA.

V prvních dvou případech převzetí kódů potvrdíte podpisem do omluvného listu.
„Převzal(a) jsem nové přihlašovací kódy“ datum + podpis. Pokud převzetí nepotvrdíte, budou nové kódy zneplatněny, o čemž budete předem informováni.