2. ročník

2.

Třídní učitel Mgr. Jindřiška Krankušová
Celkem žáků z toho chlapců dívek