2. ročník

2.

Třídní učitel Mgr. Markéta Horáková
Celkem žáků 22 z toho chlapců 10 dívek 12