6. ročník

6.A

Třídní učitel Mgr. Markéta Jungwirthová

Celkem žáku 19 z toho chlapců 8 dívek 11


 

6.B

Třídní učitel Mgr. Pavel Pechek

Celkem žáku 21 z toho chlapců 10 dívek 11