6. ročník

6.A

Třídní učitel Mgr. Alena Weberová

Celkem žáku z toho chlapců dívek


 

6.B

Třídní učitel Mgr. Michaela Karešová

Celkem žáku z toho chlapců dívek