5. ročník

5.A

Třídní učitel Mgr. Jana Ondřichová

Celkem žáků 22 z toho chlapců 9 dívek 13


 

5.B

Třídní učitel Mgr. Bošková Věra

Celkem žáku 18 z toho chlapců 7 dívek 11