Back to Top

6. ročník

6.A

Třídní učitel Ing. Lea Šveráková

6.B

Třídní učitel Mgr. Jana Ondřichová

6.C

Třídní učitel Mgr. Helena Dvořáková