Back to Top

Autoevaluace školy

Abychom měli od rodičů i pedagogů zpětnou vazbu, poprosili jsme je o vyplnění anonymního dotazníku. Na co jsme se jich ptali a jak toto hodnocení dopadlo, se můžete dozvědět na této stránce.

Autoevaluace 2013-2014

Autoevaluace 2016-2017

Po zavedení elektronické žákovské knížky jsme chtěli zjistit spokojenost všech zákonných zástupců s tímto novým komunikačním a informačním systémem. Výsledek nás velmi potěšil. Děkujeme všem za vyplnění dotazníku!!

Anketa – Spokojenost zákonných zástupců žáků s elektronickou ŽK