Dne 29. listopadu 2015 se uskutečnil 4. ročník společné akce ZŠ, ZUMŠ a Města Vlachovo Březí – Zvonečkový průvod. Po úspěšných prvních třech ročnících jsme byli motivováni k ještě lepší realizaci. K tradičnímu kulturnímu představení před vstupem do Základní školy profesora Josefa Brože a k vystoupení žáků MŠ a ZUŠ na náměstí přibyl pozdrav starosty Vlachova Březí Lubomíra Dragouna. Celý program byl ještě doplněn svěcením adventního věnce panem farářem Janem Mikešem. Kdo v tento den neměl s sebou rolničku nebo zvoneček, jako by nebyl! V 16:00 hodin se sešlo okolo 600 účastníků a po úvodním slovu pana ředitele Michala Novotného postupně zazpívali žáci I. i II. stupně zimní písničky, neboť na vánoční je ještě času dost. Zapálili jsme společně první svíčku na adventním věnci a přivítali tak čas adventní, čas zklidnění, čas odpočinku a rozjímání. Po skončení se vydal zvonečkový průvod směrem na náměstí, kde program pokračoval. Zvonečkový průvod na náměstí dostal tradičně jiný směr, než jsme předpokládali, a tak jsme i letos sochu sv. Jana Nepomuckého neobešli, ale i tak jsme se všichni dostali k vlachovobřezskému vánočnímu stromu. A později následovalo to, na co se hlavně všechny děti nejvíce těšily – rozsvícení vánočního stromu!