Pasování prvňáčků na čtenáře

Slavnostní odpoledne 28. května 2015 prožili prvňáčkové Základní školy prof. Jos. Brože ve Vlachově Březí. Ve zdejším Velkém sále zámeckého pivovaru byli pasováni na čtenáře.

Tato akce probíhá každoročně ve spolupráci s paní vedoucí Městské knihovny Jana Vlastislava Plánka ve Vlachově Březí a knihovnicí v jedné osobě – paní Helenou Fraňkovou. Letos poprvé jsme se mohli sejít v prostorách, které prošly rekonstrukcí do krásné podoby.

Po doznění úvodní skladby Jede král z hudebního filmu Noc na Karlštejně –

o velmi moudrém a vzdělaném králi Karlu IV. – přivítala všechny přítomné paní knihovnice, které náleží velký dík za každoroční organizaci této akce.

Po té se slova ujal starosta Městského úřadu ve Vlachově Březí pan Lubomír Dragoun, který vítal stejné děti v první školní den v září tohoto školního roku. Za tu dobu ušli naši prvňáčci – obrazně řečeno – velký kus cesty, a právě proto jim k jejich téměř roční školní práci pan starosta poblahopřál. Nepřišel s prázdnou, jak je jeho dobrým zvykem. Přinesl všem dětem záložky do knih, které už čekají v domácích, školních nebo městských knihovnách na nové čtenáře, přinesl i knihy, které ve třídách určitě budeme číst.

Hostem, jemuž patřila další slova, byl pan ředitel základní školy Mgr. Michal Novotný, který také předával PASOVACÍ LIST všem čtenářům, kterých se po pokleknutí dotkl meč svíraný pravicí „ královny knihovny“ p. Fraňkové. Paní

třídní učitelky předaly pozornosti v podobě vykreslovánek s radami na prázdniny a Čtecím záznamníčkem.

Naše čtenáře přišli pozdravit s tematicky laděnými písničkami a básničkami předškoláci ze ZUMŠ Pastelka, s nimiž se při stejné akci setkáme určitě právě za rok. Moc děkujeme jejich paní učitelkám, které s dětmi program nacvičily.

Po samotném aktu PASOVÁNÍ se všichni malí čtenáři představili s knihou v ruce a čtením příběhu o kamarádství z knihy Jiřího Žáčka s ilustracemi Heleny Zmatlíkové – Moje první čítanka.

Na závěr všem přítomným rodičům i prarodičům zazpívali sami NOVÍ ČTENÁŘI píseň Dády Patrasové – Ať nám svět závidí.

V obou prvních třídách se máme čím chlubit, vždyť první školní rok zvládli naši svěřenci velmi zdárně. Věříme, že si děti z první třídy odnesou lásku ke čtení a knihám, že kniha se stane jejich kamarádem, průvodcem i dobrým rádcem v celém jejich životě.

Učitelky Mgr. Lenka Kautmanová, Mgr. Jindřiška Krankušová

a paní asistentky Bc. Michaela Kalistová, Bc. Lenka Hesssová

zapsala Jindřiška Krankušová