V pátek 25. června 2021 skončil na Základní škole profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí školní rok 2020/2021. Byl to opět nevšední školní rok.

Poslední dva roky byly ovlivněné pandemií Covid 19. Školy byly dohromady téměř celý školní rok zavřené a výuka probíhala na dálku. Když se na tuto dobu podíváme z pozitivního hlediska, tak kromě obrovského balíku špatných věcí nám tato doba ukázala jiné cesty, možnosti a příležitosti. Naučila všechny lépe spolupracovat, naučila být všechny více ohleduplnými, s větší starostí o druhé. Naučila žáky větší samostatnosti a zodpovědnosti ve výuce.

Do školního rozhlasu v pátek ráno v 8 hodin krátce zhodnotil školní rok ředitel školy Michal Novotný. Posléze předali třídní učitelé a učitelky žákům závěrečné vysvědčení a v 9 hodin jsme společně vyprovodili potleskem žáky devátých tříd na jejich poslední procházce po škole v roli žáků.

Následovalo jejich pestré, velmi pěkně připravené a důstojné rozloučení se školou, učiteli a povinnou školní docházkou.

 

Děkuji všem učitelům, žákům a dalším zaměstnancům školy za bezproblémový průběh školního roku 2020/2021!

Přeji všem krásné prázdniny plné odpočinku a klidu!

 

Michal Novotný

ředitel školy