Po projednání v Pedagogické radě dne 21. června 2021 bylo pedagogy rozhodnuto, že držitelem čestného titulu Žák-Žákyně roku bude pro tento školní rok v držení Terezy Předotové ze třídy 9.B. Tato žákyně dlouhodobě dosahovala velmi dobrých studijních výsledků, byla příkladem všem žákům v prospěchu i chování, dobře reprezentovala naší školu ve sportovních a hudebních  soutěžích a v soutěžích v německém jazyce. Byla oporou v pracích pro třídu a školu.  Za její výborné výsledky ve škole, pracovitost a příkladné chování  si toto významné ocenění zcela jistě zaslouží. V loňském školním roce 2019/2020  byl čestný titul Žák/Žákyně roku 2020 udělen Simoně Smržové.