Testování: 1 x týdně

Výuka: všichni žáci bez rotací

Homogenita tříd a skupin: není povinná

Sportovní činnosti ve vnitřních prostorách: ANO

Podmínka:

Nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje

Mimořádné opatření dále stanoví podmínku nejvýše 12 osob ve skupině (v případě kolektivního kontaktního sportu). Jsme si vědomi toho, že v prostředí škol může být naplnění těchto podmínek nereálné, jedná se však o pravidla aplikovaná nyní pro sportování i mimo školství obecně.

 

ZÁVĚR: do tělocvičny ANO, kolektivní sporty v počtu do 12 dětí

 

Sportovní činnosti venku: ANO

 

Školní jídelny:

Rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly

U jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci

Odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin: Doporučována není však povinná

Ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.