Na základních školách

 

Žáci 1. stupně bez rotací

Žáci 2. stupně v Jihočeském kraji – rotace tříd (17.5. – 21.5. žáci 8. a 9. tříd)

 

Ve školních družinách a školních klubech

Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin

 

Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

 

TESTOVÁNÍ:

od 17. května 2021 se mění frekvence preventivního antigenního testu: u nás pořád stejné !

v Jihočeském kraji – 2 x týdně – žáci 2. stupně základní školy

 

POVINNOST ROUŠKY:

 

Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob.

Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst