Využití prostoru zahrady před starou budovou školy je téma, které rezonuje již velmi dlouho mezi všemi, kteří se o školu alespoň trochu zajímají. Dlouhá léta tento prostor sloužil k výuce předmětu pracovní činnosti. V horní části pozemku se na zahradě nacházel velký skleník a po celé ploše byly rozmístěné záhony, o jejichž stav a osázení se starali žáci jednotlivých tříd. O záhony růží a pravidelný střih keřů a květin se starala paní Kocmánková.

 

A když se časem přeneseme ještě dále, tak touto školní zahradou přicházeli žáci od náměstí do školy – v čele staré budovy školy byl její hlavní vstup. Zahrada byla osázena ovocnými keři a stromy, podél budovy se táhla písčitá cestička, zahrada lákala k procházce a posezení.

 

Již mnoho let je přáním nás všech provést renovaci školní zahrady a dát jí vzhled, který pamatují jen ti nejstarší obyvatelé Vlachova Březí a pan profesor Josef Brož a tehdejší pan ředitel školy František Kopeček.

Během několika málo měsíců se stává přání skutečností. Město Vlachovo Březí investuje do přestavby zahrady včetně peněz z Evropské unie nemalé finanční prostředky. Nový žulový dlážděný chodník nekončí jen u budovy školy, nýbrž ji z obou stran obchází až k jejímu hlavnímu i zadnímu vchodu. Podél chodníku budou v brzké době rozmístěné nízké lampy, z nichž některé osvětlí budovu z jižní a západní strany.

 

Na apríla 1. dubna 2021 osázela paní Lebedová z Uhřic zahradu 16 vzrostlými třešněmi černými. Ta se vyznačuje tím, že krásně růžově kvete a po celou vegetační dobu je červeně olistěna.

Poslední úkolem renovace školní zahrady je na ní vytvořit přírodní učebnu mapující nejen geologickou situaci našeho města a regionu, nýbrž také ukázat horniny z jiných míst naší republiky. Ačkoliv tato geoexpozice ještě není hotová, dostala již své jméno – Trilobit, a to především vzhledem k půdorysnému trojúhelníkovitému tvaru zahrady, který bude vpravo i vlevo „proříznutý“ přístupovými chodníčky.

 

Aby přírodní učebna splnila především odborné hledisko, museli jsme oslovit někoho, kdo je takzvaně „kovaný“ v oboru geologie. Ještě že ve svých řadách takového máme! Pan magistr Ivan Lauda, vystudovaný geolog Přírodovědné fakulty UK, dodá učebně řád, strukturu a vytvoří s pomocí Města Vlachovo Březí ve školní zahradě jakousi učebnici geologie.

 

Jsme přesvědčeni, že geoexpozice Trilobit a nádherně opravený prostor školní zahrady nebude sloužit jen pro vzdělávání, ale přiláká i mnoho obyvatel města a turistů k procházce, posezení a odpočinku.