Volby do školské rady – zkrácená přehledná verze (podrobné informace v příloze)

 

Navrhněte kandidáty z řad rodičů – napište zprávu v KOMENS – Michalovi Novotnému nebo Martě Kadlecové – do 25. října 2020 uveďte rodiče, kteří by podle vás měli být ve školské radě

 

Škola pošle navrženým kandidátům souhlas s kandidaturou – podpis

 

Volba kandidátů v termínu pondělí 9. 11. 2020 – pátek 13.11.2020. Volby proběhnou elektronickou formou prostřednictvím aplikace „ANKTETY“ v elektronickém systému Bakaláři- budete mít možnost z navržených kandidátů vybrat 3 zástupce – po celou dobu voleb vás bude systém bakaláři upozorňovat na novou nevyplněnou anketu (zvýrazněna červeně)

 

Vyhlášení výsledků – Výsledky voleb budou zveřejněny na přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách školy: www.zs-vlachovobrezi.net. Z voleb vzejdou 3 zástupci zákonných zástupců žáků.

 

S pozdravem, Michal Novotný.

 


Vyhlášení voleb do školské rady pro nové funkční období 2020-2023