Je to jen chvilku, co skončil školní rok 2019/2020. Byl sice přerušený, ale přesto jsme se setkali na začátku prázdnin na družinovém táboře. Měli jsme pestrý program. Vypravili jsme se na známá i neznámá místa v našem okolí. V Husinci jsme navštívili nejen rodný domek M. J. Husa, ale i expozici vláčků a v přilehlém Výrově keramickou dílnu, kde jsme dokonce dostali příležitost vyzkoušet si hrnčířský kruh. Na státním zámku Kratochvíli jsme viděli stálou expozici i přilehlé zahrady. Podívali jsme se do nedalekých Chluman, kde se nachází unikátní bylinková a květinová zahrada Ky.By. Zážitkem bylo i sportovní dopoledne, které pro nás připravil pan ředitel a ani v prostorách naší družiny rozhodně nebyl prostor pro nudu.

 

Zapsala: Alena Nováková