Vážení rodiče, milí žáci,

začíná nový školní rok 2020/2021. Věříme, ale současně jsme trochu nervózní, že nadcházející školní rok bude běžným školním rokem. Doufáme, že provoz v naší škole se bude co nejvíce blížit normálu. V čem vás všechny chceme ujistit je to, že snahou všech zaměstnanců školy bude, se zřetelem na budoucí možná epidemiologická opatření, maximálně zajistit prezenční výuku žáků, stejně jako tomu bylo od března do června.


Pokud však nastane situace, že budeme nuceni školu zavřít, jsme připraveni vám po dobu uzavírky zajistit kvalitní distanční on-line vzdělávání prostřednictvím digitálních technologií, ale i jinak.

 

Ujišťuji vás, že ve škole jsme zajistili dostatečné množství desinfekčních prostředků a provoz uzpůsobili na základě manuálu MŠMT – PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19. Tento manuál vám všem posílám v příloze této zprávy.

 

Manuál MŠMT: MŠMT – PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19