Po projednání v Pedagogické radě dne 22. června 2020 bylo pedagogy rozhodnuto, že držitelem čestného titulu Žák-Žákyně roku bude pro tento školní rok v držení Simony Smržové ze třídy 9.A. Tato žákyně dlouhodobě dosahovala velmi dobrých studijních výsledků, byla příkladem všem žákům v prospěchu i chování, dobře reprezentovala naší školu v okresních a krajských kolech soutěží v anglickém jazyce a byla oporou v pracích pro třídu a školu.  Za její výborné výsledky ve škole, účast v okresních soutěžích a příkladné chování si toto významné ocenění zcela jistě zaslouží. V loňském školním roce 2018/2019  byl čestný titul Žák/Žákyně roku 2019 udělen Kateřině Tažejové.