Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dva volné dny 29. června a 30. června 2020

 

Volné dny byly vyhlášeny ze závažných důvodů: Realizace projektu iROP – Rekonstrukce 3 učeben, školní jídelny a zajištění bezbariérovosti budovy.

 

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni způsobem  zápis do elektronické ŽK  dne 1.6.2020 a prostřednictvím webových stránek školy dne 1.6.2020

www.zs-vlachovobrezi.net

 

O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele.

 

Dne 1.6.2020

 

Mgr. Michal Novotný

ředitel školy