Vážení rodiče,

Jelikož se množí počet dotazů, jak bude výuka na 1. stupni základní školy od 25. května probíhat, píši několik doplňujících informací.

 

A) Doporučujeme a vítáme přítomnost žáků ve škole. Ačkoli již mnoho dnů úspěšně realizujeme výuku na dálku prostřednictvím Meet a ostatních nástrojů G Suite, tato výuka však nikdy nenahradí výuku přímo ve škole – do budoucna ji pouze vhodně doplní.

 

B) Ve třídách budou vyučovat třídní učitelé.

 

C) Pokud ve „větších“ třídách bude více jak 15 přihlášených žáků a budeme proto nuceni vytvořit dvě skupiny žáků jednoho ročníku, v paralelní třídě bude muset vyučovat netřídní učitel. Budeme však organizovat výuku tak, aby se třídní učitel střídal v obou těchto rozdělených skupinách (např. po dni nebo po týdnu).

 

D) Výuka bude probíhat každý den. Předpokládáme, že žáci 1. až 3. tříd se budou učit 4 hodiny denně. Žáci 4. a 5. tříd 3 x týdně 5 hodin, 2 x týdně 4 hodiny.

 

E) Rozvrh a časovou dotaci pro jednotlivé předměty určí po společné domluvě paní učitelky. O rozvrhu hodin budete předem informováni.

 

F) Škola bude otevřena od 6 hodin pro dojíždějící žáky – nutná předchozí domluva rodičů těchto žáků s vedením školy. Čekáme na rozhodnutí Jihočeského kraje o zavedení všech autobusových linek. Informaci jsme doposud nedostali. Předpokládáme však, že autobusy budou jezdit bez omezení.

 

 

S pozdravem a přáním, aby vše „klapalo“,

 

Michal Novotný