Třída 8. A jela v úterý 19. 11. 2019 do Prachatic na gymnázium. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny a postupně si vyzkoušeli ukázku výuky anglického jazyka, chemie a informatiky. Anglický jazyk probíhal v jazykové učebně. Chemii měli žáci v laboratoři, kde si i sami vyzkoušeli jednoduchý pokus. V hodině informatiky se žáci seznámili s malým robotem a pokoušeli se mu nakreslit cestu tak, aby byly splněny určité podmínky. Všechny hodiny byly podnětné a tvůrčí a žákům se moc líbily.

Markéta Jungwirthová