Sběr proběhne opět formou soutěže jednotlivců a tříd – 3 nejlepší sběrači a 3 nejlepší třídy budou odměněni

SYSTÉM SBĚRU:

A)

PRAVIDELNÁ DOBA PRO SBĚR – 7:15 – 8:00 hod.

Balíček bude zvážen panem školníkem nebo paní uklízečkou a následně bude žákovi předán lístek s vyznačenou hodnotou v Kg. Lístek potom žák předá třídnímu učiteli, který jej zaeviduje. Celkové výsledky za třídu včetně lístků dodá po uzavření soutěže třídní učitel vedení školy.

B)

MIMO PRAVIDELNOU DOBU PRO SBĚR

Balíček MUSÍ být řádně označen – jméno a příjmení, třída

Balíček necháte v prostoru hlavního vchodu do budovy školy – v případě zavřené školy můžete balíček nechat i před vchodem.

Balíček potom zvážíme a lístek předáme třídnímu učiteli

 

Sběr starého papíru má na naší škole tradici, rodiče s ním každoročně počítají a tak doufám, že na konci prosince bude vstupní prostor do školní budovy plný balíčků svázaného starého papíru (i netříděného). Jen ten tvrdý papír (kartony) se nesmí sbírat!!!

Plastové láhve a plastová víčka již nevybíráme !!!

 

Sběr starého papíru: školní rok 2018/2019

 

PODZIM: 13 247 Kg

JARO: 14 818 Kg

CELKEM: 28 065 Kg

 

A tak hurááá do sběrové soutěže – bude trvat celý měsíc listopad a prosinec!!!!  

Začínáme v úterý 5. listopadu 2019

S pozdravem a poděkováním, Michal Novotný.