V pátek 11.10.2019 proběhlo vyhlášení výtvarné soutěže, kterou pořádala nezisková organizace a krizové centrum Portus Prachatice, na téma „Rodičovský konflikt očima dětí“. Soutěž probíhala ve třech kategoriích, v nichž jsme za naší školu pod vedením paní učitelky výtvarné výchovy Šárky Žlábkové, získali 10 míst z celkových 15, a z toho dokonce dvakrát umístění na prvním místě. Do soutěže bylo přihlášeno přes 80 výtvarných děl.
V kategorii žáků 13-15 let se na 5. místě umístila žákyně 7.B Natálie Osvaldová.
V kategorii žáků 12 let jsme kromě 2. místa uhájili všechny zbylé pozice. Na 5. místě se umístila žákyně Tereza Kolovratníková, na 4. místě Natálie Marešová, na 3. místě Marek Fleischman a na 1. místě žákyně Lucie Kužvartová se svým obrazem „Uvězněná v čase zapomnění“, všichni žáci jsou ze 7.A.
Všech 5 umístění v kategorii 10-11 let vyhráli žáci pouze z naší školy. Na 5. místě Lucie Honomichlová z 6.B, na 4. místě Tereza Běhounková z 6.A, na 3. místě Natálie Bošková, rovněž z 6.A, na 2. místě Andrea Kohutová z 6.B a na 1. místě s obrazem nazvaným „Ve zlu“ žákyně 6.B Marie Anna Ulejová.
Žáci získali za svá díla diplomy a spoustu věcných ocenění, mimo jiné např. výtvarné potřeby, kredit na mobilní data zdarma nebo volné vstupy do sportovních, či zábavních zařízení. Z vítězných kreseb a maleb byl vytvořen charitativní kalendář na rok 2020, jehož výtěžek z prodeje půjde na provoz krizového centra a pomoc klientům neziskové organizace Portus Prachatice.
Všem žákům děkujeme za účast v soutěži a reprezentaci školy Profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí a k jejich úspěchům jim za celou školu moc gratulujeme.

Vedení školy děkuje také paní uč. Šárce Žlábkové za přípravu žáků na soutěž.