Po projednání v Pedagogické radě dne 24. června 2019 bylo pedagogy rozhodnuto, že držitelem čestného titulu Žák-Žákyně roku bude pro tento školní rok v držení Kateřiny Tažejové ze třídy 9.B. Tato žákyně dlouhodobě dosahovala velmi dobrých studijních výsledků, byla příkladem všem žákům v prospěchu i chování, dobře reprezentovala naší školu v okresních a krajských kolech soutěží v německém jazyce a byla oporou v pracích pro třídu a školu.  Současně byla častokrát zvolena členkou školního sněmu. Za její výborné výsledky ve škole, účast v okresních soutěžích a příkladné chování si toto významné ocenění zcela jistě zaslouží. V loňském školním roce 2017/2018  byl čestný titul Žák/Žákyně roku 2018 udělen Václavovi Plachtovi.