V 2. pololetí letošního školního roku strávili žáci pátých tříd na zajímavých exkurzích převážně v rámci hodin přírodovědy. Navštívili nově zrekonstruované planetárium v Českých Budějovicích, kde si zopakovali učivo o vesmíru. Zhlédli noční oblohu, proletěli se vesmírem a doplnili si své znalosti v naučném filmu o planetách. Poutavá návštěva Techmanie v Plzni čekala na děti v březnu. Vyzkoušely si na vlastní kůži spoustu netradičních i tradičních pokusů, zúčastnily se přednášky o tekutém dusíku a všichni se oblékli do bílých plášt´ů  a za pomocí lektorky se ještě více seznámili s našimi zuby, hygienou, stavbou. Stihli jsme i o dost větší planetárium. V dubnu ke Dni Země jsme vyrazili do Vodňan. Na střední škole rybářské jsme si prohlédli různá akvária, podívali se do hlubin rybníka a poté na nás čekal ve vzdělávacím centru program Ryby našich vod.

Všechny tyto akce byly zajímavým a obohacujícím doplňkem výuky přírodovědy na naší škole.