Dne 20.6. 2019 se uskutečnila přednáška o Schwarzenberském plavebním kanále.

Plavební ředitel ing. Hynek Hladík žákům 2. stupně vyprávěl o historii plavení, o autorovi plavebního kanálu Josefu Rosenauerovi, o plavcích, o novodobé tradici plavení. Povídání doplnily desítky obrázků, plánků a současné i historické fotografie.

Žáci se dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací o tomto unikátním vodním stavebním díle, které nejenže překračuje státní hranice, ale překračuje i hranice evropského rozvodí.