Prvňáčkové Základní školy prof. Josefa Brože ve Vlachově Březí prožili 22. května slavnostní dopoledne. V prostorách galerie MoMBa byli pasováni na čtenáře.

Tato akce probíhá každoročně ve spolupráci s paní vedoucí Městské knihovny Jana Vlastislava Plánka ve Vlachově Březí a knihovnicí v jedné osobě – paní Helenou Fraňkovou.

Žáčci prvňáčci ušli od zářijového vstupu do školy velký kus cesty, a mají za sebou, co se týká rozsahu výuky, pořádný kus práce. Po úvodním slovu paní knihovnice a pana ředitele Michala Novotného byli žáčci prvňáčci oceněni za jejich roční školní práci v hodinách čtení, byli pasováni na čtenáře. Každý z žáčků již přečetl sám svou první knihu a má založený svůj čtenářský deník, na což jsme byli upozorněni paní třídní učitelkami Janou Dubovskou a Marií Diblíkovou.

Prostě prvňáčkové se mají čím pochlubit. Vždyť první školní rok zvládli všichni chlapci a dívky na jedničku. Věříme, že si děti z první třídy odnesou lásku ke čtení a knihám, že kniha se stane jejich kamarádem, průvodcem i dobrým rádcem v celém jejich životě.