V pondělí 12. listopadu 2018 se u nás v Základní škole profesora Josefa Brože uskutečnilo tradiční setkání básníků v galerii BOMBA. Každoročně, a je to již 16 let, se  v období první třídní schůzky pořádá u nás Den poezie, což je nesoutěžní představení básníků, žáků současných i minulých, ale i přizvaných hostů, kteří jsou s poezií úzce spjati. Ač je toto setkání nesoutěžní, tak vítězi jsou všichni, kteří jsou natolik odvážní, že předstoupí před všechny své spolužáky a hosty a přednesou svou vlastnoručně napsanou nebo od jiných autorů vybranou báseň. V letošním ročníku, tak jako v ročnících předešlých byly přednášeny především básně vlastní tvorby a celkem se na pódiu objevilo kolem 20 básníků! Patronem celé akce jsou bývalý pan ředitel  Jan Horák, její zakladatel a paní učitelka Jindřiška Koubová, která od pana ředitele přebrala pomyslnou štafetu nad jejím pořadatelstvím. Letošní ročník měl jedno společné téma “Nebát se a……..“. Pořádání Dne poezie není v České republice zcela obvyklá věc, zapojuje se do ní jen asi 50 škol, měst a kulturních středisek a již proto jsme na naše pořadatelství právem hrdi a již nyní můžeme říct: “Těšíme se na Den poezie 2019“.