Zvonečkový průvod

27/11/2022
Základní škola

V neděli 27. listopadu se uskutečnila společná akce ZŠ, ZUMŠ a Města Vlachovo Březí - Zvonečkový průvod. Tradiční kulturní představení před vstupem do Základní školy profesora Josefa Brože bylo doplněno programem na náměstí. Zde všechny zúčastněné pozdravili místní trubači dvěma písněmi, před kašnou si mohli všichni zazpívat vánoční koledy, ti nejmenší poslali přání Ježíškovi a nechybělo ani malé občerstvení.

Během toho všeho došlo k tomu, na co se hlavně všechny děti nejvíce těšily – rozsvícení vánočního stromu!

Zapálili jsme společně první svíčku na adventním věnci a přivítali tak čas adventní, čas zklidnění, čas odpočinku a rozjímání.


Město Vlachovo Březí děkuje všem organizátorům akce a také firmě pana místostarosty Jaroslava Pokorného za každoroční instalaci vánoční výzdoby.