Okresní kolo - Přírodovědný klokan

10/11/2022
Školní soutěže

Přírodovědný klokan

Žáci 8. a 9. tříd se v průběhu měsíce října zúčastnili přírodovědné soutěže Klokan v kategorii Kadet. V rámci soutěže byli žáci prověřeni ve znalostech z oblasti biologie, chemie, fyziky, zeměpisu, matematiky a všeobecných znalostí. Testované otázky byly pro žáky náročné. O to větší radost máme výsledků žáků 9.B, Filipa Jedličky a Andrey Kohutové, kteří uspěli, obdrželi ocenění stříbrný klokan a velmi dobře reprezentovali naši školu.

žáky odborně vedla paní učitelka Andrea Kacovská