Testování žáků v tělesné zdatnosti - školení pedagogů v naší ZŠ

27/09/2022
Základní škola

V úterý 27.9. 2022 se v tělocvičně vlachovobřezské základní školy uskutečnilo školení učitelů tělesné výchovy. Pedagogové byli proškoleni v připravovaném testování tělesné zdatnosti žáků. Toto šetření bude realizováno v období od 01. 10. do 30. 11. 2022, kdy budou testováni žáci 3. a 7. ročníků základních škol, 2. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Testování bude probíhat v celé republice (více než 4200 škol), v našem okrese se zapojí 31 škol.

 Žákyně a žáky čekají 4 testy – skok daleký z místa, leh-sed, běh 4x10m a vytrvalostní člunkový běh.

Školitel: Mgr. Pavel Pechek