17. září 2022 - naše škola zítra slaví narozeniny – 123. výročí

16/09/2022
Základní škola

Dnes je 16. září 2022 a naše škola zítra slaví narozeniny – 123.


17.9.1899 – otevřena první budova školy pod Svatým Duchem

Historie školství ve Vlachově Březí sahá až do 17. století. To nejstarší místo, kde se žáci u nás učili, tvořila 1 místnost s udusanou hlínou v domě na náměstí. Psal se rok 1662 a prvním vlachovobřezským učitelem, jehož jméno bylo zaneseno v církevní matrice naší farnosti, byl Jan Rudolf Denmarin. Počet žáků ve škole od té doby jen stoupal a v roce 1896 dospěl ke své rekordní hranici – 686 zapsaných žáků! Stará budova však i přes pozdější přístavbu nedostačovala potřebám, proto bylo započato v roce 1897 se stavbou nové budovy. Tuto stavbu vedl Matěj Bursa a byla dokončena o dva roky později v roce 1899.


Naše škola zítra slaví 123. výročí.


Každoročně si tento den připomínáme velkou školní slavností, kdy žáci a jejich učitelé mají zcela slavnostní a jiný způsob práce než ve všední den. Den začíná projevem ředitele školy a při vyvěšených vlajkách školy a města se na chodbách školy konají volby do Sněmu školy. Do školního sněmu jsou voleni žáci 3. až 9. tříd a členy by se měli stát žáci, kteří svým chováním, přístupem k práci a výsledky ve škole by byli příkladem pro ostatní. Po ukončení voleb se všechny třídy a jejich učitelé věnují předem připravené činnosti, projektu, která(ý) se vztahuje k městu, škole nebo oběma.


Po ukončení 4. vyučovací hodiny ( žáci 1.stupně) a po ukončení 5. hodiny (žáci 2. stupně) jdou žáci na společný slavnostní oběd. V odpoledních hodinách slavnost pokračuje, kdy se ve školní jídelně setkají také všichni zaměstnanci školy a společně s dříve narozenými kolegy zavzpomínají na časy minulé a řeší časy přítomné. Tradicí se také stalo společné setkání všech učitelů u hrobu velké učitelské rodiny (3 generace učitelů) Kopečků, u kterého vždy položíme jako vzpomínku květinu.