1. ročník

1.

Třídní učitel Mgr. Jindřiška Krankušová
Celkem žáků 29 z toho chlapců 12 dívek 17