1. ročník

1.A

Třídní učitel Mgr. Marie Diblíková

Celkem žáků z toho chlapců dívek


1.B

Třídní učitel Mgr. Jana Dubovská

Celkem žáků z toho chlapců dívek