1. ročník

1.A

Třídní učitel Mgr. Marie Diblíková

Celkem žáků 17 z toho chlapců 8 dívek 9

1.B

Třídní učitel Mgr. Jana Dubovská

Celkem žáků 17 z toho chlapců 7 dívek 10