Back to Top

„Těšíme se na setkání v roce 2018“

Dotace Německo – partnerství ZŠ PJB Vlachovo Březí a MS Riedlhütte (D)

DISPOZIČNÍ FOND
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko CÍL EÚS 2014-2020

„Těšíme se na setkání v roce 2018“

Květen 2018 – 5-ti denní výukový pobyt v německém Falkensteinu žáků budoucích 6. tříd

Květen 2018 – 15. Mezinárodní setkání žáků 3 škol, 3 měst ze 3 zemí ve Vl. Březí

Září 2018 – setkání žáků ZŠ PJB s žáky PFM Riedlhütte v Lipně nad Vltavou a Rožmberku, společné setkání žáků obou partnerských škol v předhůří Šumavy a na Šumavě

Stručný popis aktivit projektu:

V roce 2017  vstoupí partnerství naší školy a školy MS PFM Riedlhütte do 18. roku své  existence. S tímto naším posledním předkládaným projektem – Těšíme se na setkání v roce 2018 navazujeme na  úspěšně realizované projekty z poslední doby. Tomu také odpovídá obsah a cíl našeho projektu: pokračovat v partnerství, poznávat kulturu, historii a přírodu obou sousedících zemí. Obnovovat, prohlubovat a objevovat přátelství mezi lidmi – žáky a učiteli. Toto je prvořadým cílem našeho snažení. V našem projektu se soustřeďujeme na 3  stěžejní akce. Zde uvádíme jen jejich stručnou charakteristiku 1.) V květnu 2018 se žáci 6. tříd zúčastní společného 5-ti denního pobytu našich a německých dětí ve Falkensteinu. 2.) Na konci května 2018 jsme pořadateli již 15. Mezinárodního setkání žáků 3 škol ze 3 měst (Vlachovo Březí, Baumgartenberg =vhodné území – okres Perg a Riedlhütte) a 3 zemí (ČR, Rakousko a Německo). 3.) Na závěr našeho projektu, v září 2018 dojde k setkání žáků obou partnerský škol na hranicích států CZ-A-D. Environmentální a historické zaměření společného setkání v předhůří Šumavy a na Šumavě – umožní učitelům a žáků ob ou partnerských škol poznat historii a environmentální oblast regionu, tentokrát oblast Jižních Čech.

celkové způsobilé výdaje: 5057,07 €

z prostředků ERDF: 4297,07 €

stav žádosti: žádost podpořena

podpis smlouvy: 20.7.2017