Back to Top

Zlepšení kvality výuky přírodovědně a technicky zaměřených předmětů

název projektu: Zlepšení kvality výuky přírodovědně a technicky zaměřených předmětů – ZŠ profesora Josefa Brože Vlachovo Březí
Prioritní osa: 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
Registrační číslo projektu: CZ.1.14./2.4.00/34.03233
Celkové výdaje projektu: 1 596 019 Kč

Rekonstrukce cvičné kuchyňky – projekt ROP
Rekonstrukce učebny fyziky a chemie – projekt ROP

Velkou letošní investiční akcí v naší základní škole byla realizace rekonstrukce učebny fyziky, chemie a cvičné kuchyňky. Finanční prostředky na realizaci projektu „Zlepšení kvality výuky přírodovědně a technicky zaměřených předmětů – ZŠ profesora Josefa Brože Vlachovo Březí“ získalo Město Vlachovo Březí z prostředků EU v rámci ROP NUTS II Jihozápad z Evropského fondu regionálního rozvoje: Směr budoucnost-cíl prosperita.. Celkem byla tato akce podpořena částkou 1 596 019 Kč. Partnery našeho projektu se staly: Gy PT, Gy Vimperk, SOŠ a SPŠ Volyně, DD Žíchovec.