Blended learning – výzva č. 57

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Cizí jazyk aktivně
Zkrácený název projektu: CJA
číslo a název prioritní osy: 7.1 - Počáteční vzdělání
Číslo a název oblasti podpory: 7.1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělání
Číslo a název výzvy: 57 - Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti 1.1. - unit costs_č.57
Typ projektu: IP - ostatní
Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2015
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2015
Rozpočet projektu celkem: 199 440,- Kč