Back to Top

Čtenářské dílny – výzva č. 56

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Čtením ke zvýšení kompetencí žáků
Zkrácený název projektu: ČZKŽ
Číslo a název prioritní osy: 7.1 – Počáteční vzdělání
Číslo a název oblasti podpory: 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělání
Číslo a název výzvy: 56 – Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.1. – unit costs
Typ projektu: IP – ostatní
Datum zahájení realizace projektu: 1.7.2015
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2015
Rozpočet projektu celkem: 227 024,- Kč