Back to Top

Vzdělávací program

Ve školním roce 2015/2016 pracoval celý pedagogický sbor na přepracování školního vzdělávacího programu „Tady máme kořeny – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání“ do elektronické podoby systému InspIS ŠVP vytvořeného ČŠI. Nová verze ŠVP je platná a účinná od 1.9.2017. Nová forma šablony ŠVP nám umožnila kontrolu a doplnění našeho původního ŠVP a do budoucna od této formy očekáváme snadný průběh začlenění nových skutečností či snadnou opravu neaktuálního obsahu.

Vzdělávací Program „Tady máme kořeny – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání“